Shit is what shit is.

Gamer I think (?)

Architecture studen

Star wars fan

Halo, Gears of War, Tekken and mortal kombat fan.

Marvel comics Fan

Not a fan maybe a fan.

Venezuelan

ÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑñÑ
ritmo de la Ñ